Samenstelling bestuur:

Peter van Minnen (Voorzitter, Publiciteit)
06-51689094
peter@petervanminnen.nl

Rob Lelieveld (Penningmeester)
0182-386881
06-38820082
lelieveld@vanheklelieveld.nl

Linda van Zwieten (Secretariaat)
artopostlaboro@hotmail.com

Saskia Moerman (Programmering)
artopostlaboro@hotmail.com

Meinja van den Dool (Jeugdtheaterschool APL)
0184-602003
dynamiekmeinsje@psmail.nlLeden met bijzondere taken:

Marianne Walet (Jeugdtheaterschool APL)
06-30439285
heleentje.wijnen48@gmail.com

Marco Goudriaan (Publiciteit)
06-36234455
gerjo.marco@ziggo.nl

Meinja van den Dool (Vertrouwenspersoon)
0184-602003
dynamiekmeinsje@psmail.nl
Wij stellen ons graag aan je voor!

Toneelvereniging Arto Post Laboro (APL) werd in 1934 opgericht door een aantal medewerkers van een melkfabriek in Schoonhoven. Na een jarenlange zwerftocht langs klaslokalen, zaaltjes en clubhuizen speelt APL nu in het “eigen“ Artotheater in Schoonhoven.

Wij zijn een vereniging van amateurtoneelspelers, zowel jongeren als volwassenen. Voor de jongeren hebben we de Jeugdtheaterschool APL (JTS).

Bij het maken van een toneelstuk komt meer kijken dan alleen acteren. Van iedereen worden daarom hand- en spandiensten verwacht zoals: bardienst tijdens repetities, het ontwerpen en vervaardigen van decors, het maken van kleding, het meewerken aan publiciteit et cetera.

Voor de volwassenen proberen we tenminste drie producties per jaar te organiseren zodat iedereen die dat wil elk jaar kan spelen. Na een repetitieproces van ongeveer zes maanden worden de producties in twee of drie weekenden minmaal vijf keer gespeeld.

Voor iedere productie is er een regisseur. Dat kan een professionele regisseur van buiten zijn of een lid van de vereniging die in staat is te regisseren. Een regisseur wordt geholpen door twee leden: een regie-assistent en een productieleider.

De leden van de JTS zijn verdeeld in leeftijdsgroepen. De groepen krijgen les van een deskundige docent. Elke groep geeft jaarlijks een voorstelling of presentatie in ons theater en laat daarmee zien wat men kan.

Zoals gezegd spelen wij in “ons eigen” Artotheater. Het theater is ondergebracht in de Stichting Mini Theater (SMT), die naast onze voorstellingen nog andere, externe voorstellingen programmeert. Onze vereniging is de hoofdgebruiker van het theater. Met het theater is afgesproken dat wij ook helpen bij het draaiend houden van het theater. Bijvoorbeeld door bardiensten te draaien of te helpen bij de schoonmaak van het gebouw. Een aantal leden is ook actief als theatertechnicus van het Artotheater dat een technische installatie heeft van professioneel niveau.

Het bestuur van APL bestaat uit tenminste drie maar meestal vijf leden waarvan er één speciaal is aangesteld voor het begeleiden van de Jeugdtheaterschool APL. Verder zijn er enkele niet bestuursleden die bijzondere taken uitvoeren, zoals begeleiding van de Jeugdtheaterschool en publiciteit. De vereniging heeft een eigen vertrouwenspersoon waar leden hulp kunnen vragen als men ongewenst gedrag ervaart.
Arto Post Laboro
Toneelvereniging sinds 1934