Lid worden?

Enthousiaste toneelspelers, jong of oud, die onze toneelvereniging willen versterken, zijn van harte welkom. Voel je er iets voor om in onze vereniging mee te spelen, neem dan contact op met onze secretaris:

Linda van Zwieten:
artopostlaboro@hotmail.com


De contributie

Volwassen leden

2019: 124,00 per kalenderjaar

Eenmalig inschrijfgeld 5,00


Jeugdtheaterschool APL

Seizoen september 2018 - mei 2019

Groep 1 en 2: 112,50 per seizoen.
Groep 3: 124.00 per seizoen.

Eenmalig inschrijfgeld 5,00
Het opzeggen van het lidmaatschap van de Jeugdtheaterschool APL: Opzeggen dient schriftelijk uiterlijk in mei te gebeuren.
Als er niet wordt opgezegd wordt het lidmaatschap telkens stilzwijgend verlengd met een nieuw seizoen.

Opzeggen kan per post aan Arto Post Laboro, Het Klooster 5, 2871 BJ  Schoonhoven, of via email artopostlaboro@hotmail.com
 
Arto Post Laboro
Toneelvereniging sinds 1934