Welkom bij de Jeugdtheaterschool APL

Wil je ook meedoen op de Jeugdtheaterschool APL?
Meld je dan aan op jeugdtheaterschoolapl@gmail.com!

De Jeugdtheaterschool is er voor jeugd van 9 tot ongeveer 18 jaar. Na de Jeugdtheaterschool kun je natuurlijk doorstromen naar Arto Post Laboro.

Op dinsdag hebben we 3 lesgroepen.
Hier krijgt de jeugd vanaf 9 jaar  (groep 1 en 2) les van een dramodocent. Groep 3 werkt onder leiding van de docent het hele jaar aan een voorstelling die eind mei voor publiek wordt gespeeld.

De groepen bestaan uit maximaal 15 kinderen.
Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen in een groep dan kom je op een wachtlijst.

OP DIT MOMENT ZIJN ER PLEKKEN IN ALLE GROEPEN!

Lestijden

Groep 1 dinsdags om 15.40 - 16.40 uur
Groep 2 dinsdags om 16.50 - 17.50 uur
Groep 3 dinsdags om 18.00 - 19.30 uur

De docent

De lessen worden gegeven door
Peter Meijer.


De JTS wordt begeleid door Marianne Walet.

Contributie en lidmaatschap
Seizoen september 2018 - mei 2019:
Groep 1 en 2: 112,50 per seizoen.
Groep 3: 124,00 per seizoen.

Eenmalig inschrijfgeld 5,00

Het opzeggen van het lidmaatschap van de Jeugdtheaterschool APL: Opzeggen dient schriftelijk uiterlijk in mei te gebeuren.

Als er niet of niet op tijd wordt opgezegd wordt het lidmaatschap telkens stilzwijgend verlengd met een nieuw seizoen. In dat geval is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Opzeggen kan per post aan Arto Post Laboro, Het Klooster 5, 2871 BJ  Schoonhoven, of via email jeugdtheaterschoolapl@gmail.com.
Meest recente producties
De cast van "het glazen huis"
Arto Post Laboro
Toneelvereniging sinds 1934