Arto Post Laboro is gevestigd in:
Het Artotheater
Het Klooster 5
2871 BJ  Schoonhoven
tel: 0182 387130

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretaris Linda van Zwieten
: artopostlaboro@hotmail.com
Arto Post Laboro
Toneelvereniging sinds 1934